DMCA.com Protection Status

'Kỹ sư chân đất' chế tạo 5 loại máy cày

Video
Ông Nguyễn Văn Rô, 57 tuổi, huyện Cái Nước nghiên cứu, chế tạo 5 loại máy cày, sử dụng dưới đầm tôm và di chuyển trên bờ lẫn dưới nước.