Kỹ sư trẻ chế dụng cụ leo dừa thẳng đứng

Video
Bộ dụng cụ leo dừa thẳng đứng của kỹ sư Nguyễn Văn Hưng, 28 tuổi (Đồng Nai) giúp người dân thu hoạch an toàn, hiệu quả cao.