Kỹ thuật gieo mây giúp UAE tạo mưa nhân tạo

Video
Gieo mây, kỹ thuật sử dụng máy bay rải hóa chất vào đám mây, có thể giúp UAE tăng đáng kể lượng mưa trong môi trường khô hạn.

VIDEO MỚI NHẤT