Lạ kỳ cá da trơn săn chim bồ câu trên bờ sông

Video
Chim bồ câu thường đậu dọc bờ sông Tarn ở Pháp để uống nước và chúng trở thành mục tiêu của những con cá da trơn.