Lạ kỳ công việc thay một bóng đèn... kiếm 20.000 USD

Video
Bạn đang cần 1 công việc nhẹ nhàng và lương cao ? Chỉ cần leo lên đỉnh tháp ăng ten cao 460m để thay một bóng đèn, người làm công việc này được trả ngay 20.000 USD.

VIDEO MỚI NHẤT