Lạ kỳ: Hổ lớn bị chó nhỏ dọa sợ co rúm bỏ chạy

Video
Chú chó nhỏ dường như không hề sợ con hổ và lao về phía nó và sủa liên hồi.