Lạ kỳ ngôi làng hầu như gia đình nào cũng có người bán thận

Video
Tại một ngôi làng ở Nepal, tình trạng buôn bán nội tạng trái phép đang diễn ra công khai, hầu như gia đình nào cũng có ít nhất một người từng bán thận.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT