Lạ kỳ ngôi làng hầu như gia đình nào cũng có người bán thận

Video
Tại một ngôi làng ở Nepal, tình trạng buôn bán nội tạng trái phép đang diễn ra công khai, hầu như gia đình nào cũng có ít nhất một người từng bán thận.
Xem thêm