Lạ lùng đoàn trăm xe máy đi ngược chiều để 'chấp hành luật ATGT'

Video
Mỗi sáng, có hàng trăm người dắt xe máy đi ngược chiều tại cầu Mộ Lao, Hà Nội để tránh sự kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông,