Lác mắt với màn drift của môtô 3 bánh

Video
Người đàn ông điều khiển chiếc môtô 3 bánh liên tục bốc đầu và drift.