Lái ô tô ngược chiều, nữ tài xế còn ngang ngược không chịu nhường đường

Video
Lái ô tô ngược chiều, nữ tài xế còn ngang ngược không chịu nhường đường