Lái ôtô lên phà như vào cửa tử

Video
Những chiếc ôtô chờ sẵn và khi có hiệu lệnh liền nhấn ga phi nhanh lên phần dốc lên phà có lúc cách mặt đất vài chục centimet.
Xem thêm