DMCA.com Protection Status

Làm gì để bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí nguy hại?

Video
Các bác sĩ đưa ra khuyến cáo để người dân chủ động phòng tránh, bảo vệ sức khoẻ trước tình trạng ô nhiễm không khí nguy hại như hiện nay.