Làm giá đỗ sạch bằng máy, thu chục triệu đồng mỗi tháng

Video
Đầu tư 60 triệu đồng mua máy móc, ông Trịnh Minh Phước ở TP Quảng Ngãi làm giá đố sạch bán trên mạng, lãi gần chục triệu mỗi tháng. \