Làm lồng chim 'long lân quy phụng' giá hàng chục triệu đồng

Video
Những 'ngôi nhà' chạm trổ cho các loài chim được người dân làng Vác (Thanh Oai, Hà Nội) chế tác, có giá hàng chục triệu đồng.