DMCA.com Protection Status

Làm sao bỏ tập tục đốt vàng mã mùa Vu Lan?

Video
Việc đốt vàng mã đã làm sai lệch những giá trị nhân văn vốn có của mùa Vu Lan - mùa của lòng hiếu kính, mùa của tình thương yêu.