Làm sao để không bị nhiễm Covid-19 trên máy bay?

Video
Phải luôn giữ tay sạch sẽ là điều ưu tiên hàng đầu khi đi máy bay trong thời gian dịch đang hoành hành. Nếu bị ho thì nên bịt miệng lại bằng giấy và không chạm tay vào người lạ.