Làm thế nào để 'phóng tên lửa' từ túi trà?

Video
Vỏ của túi trà khi bị đốt cháy sẽ thành tàn tro và bay vút lên.
Xem thêm