Làm thêm ngày Tết, người lao động hưởng lương thế nào?

Video
Người lao động làm việc trong 7 ngày Tết Nguyên đán sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm lương so với ngày thường?