Lần đầu công bố video vụ thử hạt nhân tại Mỹ 60 năm trước

Video
Video chưa từng được công bố cho thấy 4 vụ thử hạt nhân của Mỹ năm 1955, tại cơ sở được gán biệt danh là nơi bom nổ nhiều nhất thế giới.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT