Lấn đường người đi bộ, xế hộp bị khiêng ra ngoài

Video
Chiếc xe ô tô đang định vượt đèn đỏ tín hiệu giao thông, bất ngờ bị một nhóm khoảng 10 người ra khênh về phía sau vạch sơn.
Xem thêm