Làng bích hoạ đầu tiên ở Hà Nội

Video
Đi khỏi trung tâm thành phố khoảng 30 km, bạn sẽ tới làng Chử Xá, nơi có những ruộng rau xanh và 20 bức bích hoạ rực rỡ.