Làng bích hoạ đầu tiên ở Hà Nội

Video
Đi khỏi trung tâm thành phố khoảng 30 km, bạn sẽ tới làng Chử Xá, nơi có những ruộng rau xanh và 20 bức bích hoạ rực rỡ.

VIDEO MỚI NHẤT