‘Làng bích họa’ tuyệt đẹp ở Quảng Ninh

Video
18 bức tranh tường ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh) tái hiện đời sống của đồng bào dân tộc Dao nơi biên giới tổ quốc.