Làng hoa mai Bình Định vào vụ Tết

Video
Đầu tháng 12 âm lịch, hơn 2.000 nhà vườn trồng mai ở thị xã An Nhơn bắt đầu lặt lá mai để cây ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.