Làng hoa ven Sài Gòn vào vụ Tết

Video
Làng hoa rộng 40.000 m2 trên đường Lê Thị Riêng, quận 12 với chủ yếu là các loại ngắn ngày, đang được dân người tất bật chăm sóc để đưa ra thị trường Tết.