Làng mai Tết lớn nhất miền Trung ngập úng trong lũ

Video
Hứng chịu 4 đợt lũ trong vòng 20 ngày, làng mai tại thị xã An Nhơn, Bình Định - nơi cung ứng mai Tết trong Nam ngoài Bắc - trở nên tiêu điều trong cảnh ngập úng, hàng nghìn hộ dân có nguy cơ mất trắng vụ hoa Tết.
Xem thêm