Lạnh người cảnh người dùng ma túy tổng hợp đơ đơ, hoang tưởng

Video
Thống kê của Bộ Công an, trong số hơn 220.000 người nghiện ma túy, cứ 10 người, lại có 5-6 người nghiện ma túy tổng hợp, 90% người sử dụng có các biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, ảo giác…

VIDEO MỚI NHẤT