Lão họa sĩ đốt chiếu vẽ tranh ở An Giang

Video
Hơn 5 năm qua, họa sĩ Minh Mẫn (75 tuổi) vẽ tranh bằng kỹ thuật đốt nóng trên chất liệu chiếu UZu, đến nay ông có hơn 30 tác phẩm.

VIDEO MỚI NHẤT