Lão họa sĩ đốt chiếu vẽ tranh ở An Giang

Video
Hơn 5 năm qua, họa sĩ Minh Mẫn (75 tuổi) vẽ tranh bằng kỹ thuật đốt nóng trên chất liệu chiếu UZu, đến nay ông có hơn 30 tác phẩm.