Lão nông Hải Dương gắn 'chứng minh thư' cho cá

Video
Lo ngại sản phẩm bị nhái thương hiệu, ông Nguyễn Trung Tựu (Hải Dương) đã đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ để gắn tem cho cá.
Xem thêm