Lão nông làm vườn đa canh thu 700 triệu mỗi năm

Video
Vườn đa canh rộng 4ha của ông Quách Thanh Sử, 68 tuổi, huyện U Minh trồng rau, lúa, cây ăn trái, nuôi cá... mỗi năm thu về gần 700 triệu đồng.