Lão nông Nhật được phong tiến sĩ nhờ sáng kiến nuôi vịt bảo vệ lúa

Video
Sáng kiến thả vịt để dọn cỏ, bắt ốc bưu vàng, bón phân cho lúa của ông Takao Furuno hiện được nhân rộng tại nhiều nước.

VIDEO MỚI NHẤT