Lão nông nuôi 'bạch xà' làm thú cưng ở An Giang

Video
"Bạch xà" không có nọc độc, dài khoảng 100 cm được ông Nguyễn Văn Đền huyện Tịnh Biên mua của thợ săn về làm thú cưng.