Lão nông nuôi cá trên núi, bắt trai nhả ngọc thu 3 tỉ/ năm

Video
'Lão nông nghiệp dư' Lưu Văn Hạnh nuôi 30 lồng cá với trên 10 loại khác nhau kết hợp mô hình nuôi trai lấy ngọc mỗi năm thu hàng tỷ đồng.