Lao vào ụ đất, biker bay như “siêu nhân“

Video
Vì lấn làn trong lúc đổ cua, một biker đi xe phân khối lớn đã tránh xe chạy ngược chiều và lao vào ụ đất trước khi bay lên trời.