DMCA.com Protection Status

Lâu đài Hạc Trắng hơn 600 năm tuổi

Video
Himeji ban đầu là một pháo đài với thiết kế 6 tầng, đường đi ngoằn ngoèo được ví như bất khả xâm phạm.