Lê lết “cái bang” xin tiền tại quần thể di tích Phủ Dầy - Chợ Viềng

Video
Trên đoạn đường vài km vào quần thể di tích Phủ Dầy - Chợ Viềng, hàng chục người hành khất ngồi vạ vật ngoài đường, từ trẻ sơ sinh đến trẻ nhỏ, người khuyết tật đều tham gia vào "đội quân" xin tiền của các du khách đến với ngày khai hội nơi đây.
Xem thêm