Lên Hà Giang trốn nóng, bốn mùa mây núi mát lành, trong trẻo

Video
Như một châu Âu thu nhỏ ở cực Bắc Tổ quốc, Hà Giang bốn mùa mây núi mát lành, trong trẻo; khí hậu và con người đều ôn hoà, bình dị, đáng mến và đáng sống.