Lịch sử phát triển không ngờ của lẩu và nồi lẩu qua 2500 năm

Video
Món lẩu chúng ta thường ăn có một lịch sử gần 2500 năm đi cùng thời cuộc.
Xem thêm