Liệt sĩ trở về sau 34 năm báo tử nhờ Facebook

Video
Nhờ câu chuyện đăng tải lên Facebook, một người lính ở Thanh Hóa đã trở về quê nhà sau hàng chục năm lưu lạc nơi xứ người.