Liều lĩnh bốc đầu, nam thanh niên phải nhận cái kết đau đớn

Video
Chưa đủ kĩ năng mà cứ thích thể hiện thì bị ngã dập mặt xuống đường là điều dễ hiểu.