Liều lĩnh đá vào mặt cô gái bất tỉnh rồi cướp tài sản

Video
Thấy người phụ nữ đang ngồi một mình, tên cướp xuống xe, đi đến đá thẳng mặt cô này và cướp sạch đồ rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát mặc cho cái gái đang nằm bất tỉnh.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT