Liều mạng leo tòa tháp chọc trời bằng tay không

Video
Nhà leo núi người Pháp Alain Robert leo lên một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất ở Barcelona (Tây Ban Nha) mà không dùng bất cứ loại dây bảo hộ nào.