Linh cẩu thất thần nhìn sư tử cắn chết con

Video
Hai con linh cẩu bất lực nhìn sư tử đào đất cắn chết 2 con nó. Sư tử không ăn thịt những con linh cẩu con. Nó chỉ cắn chết rồi bỏ đi như để thị uy trước bầy linh cẩu.