Lính đặc công tập trận bắn đạn thật giải cứu con tin

Video
Các chiến sĩ đặc công của Lữ đoàn đặc công 113 thường xuyên phải rèn luyện mình trong những môi trường khắc nghiệt.