Linh dương đầu bò một mình giao chiến với bầy báo săn

Video
Bị báo săn cô lập trong lúc di cư cùng cả đàn, linh dương đầu bò nhỏ tuổi phải tự tìm cách chống trả.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT