Lỉnh kỉnh mang đồ tiếp tế cho người thân ở khu cách ly Pháp Vân

Video
Nhiều người dân lỉnh kỉnh mang nhu yếu phẩm đến tiếp tế cho người thân đi từ vùng dịch về đang ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội).