Lỗ hổng chết người trong hệ thống cảnh báo sóng thần ở Indonesia

Video
Phát ngôn viên Cơ quan Giảm thiểu thiên tai Indonesia thừa nhận, không một chiếc phao nào trong số 22 chiếc kết nối với các cảm biến dưới đáy biển nhằm giám sát nguy cơ sóng thần hoạt động trong 6 năm qua.

VIDEO MỚI NHẤT