Lỗ hổng trong quy trình kiểm soát khiến heo bị tiêm thuốc

Video
Ở khâu lùa heo vào khu vực tồn trữ trước khi giết mổ, các thương lái đã tiêm thuốc an thần để thịt được đẹp mã trước khi tiêu thụ.
Xem thêm