Lộ trình ba tuyến xe điện chở khách đi buýt sông Sài Gòn

Video
Dự kiến 10 chiếc xe điện tử 8-14 chỗ, hoạt động 5h - 22h hàng ngày sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 11 phục vụ khách đi buýt sông.