Lộ video phiến quân IS hành quyết 250 binh sỹ Syria

Video
Đoạn video cho thấy ít nhất 250 binh sỹ Syria, với một số đặt tay lên đầu, mặc chỉ đồ lót, chạy trên sa mạc và phiến quân 'Nhà nước Hồi giáo' IS bắt họ hô các khẩu hiệu của lực lượng này.Thi thể của họ sau đó được thấy nằm úp mặt xếp thành hàng dài.
Xem thêm