Loài bọ que cực hiếm chỉ có ở Peru

Video
Trong tự nhiên, bọ que Peruphasma schultei chỉ sinh sống tại một vùng núi cao rộng chưa tới 0,05 km2 ở phía bắc Peru.